คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ        คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWrRmRZUEVVejJUXzQ?usp=sharing