ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา        ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWrakswLWpjYnJ0bUE?usp=sharing