ตัวแทนคณะครู ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย        ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสันติสุข ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWrV3Y1U2RuZkJQNVk?usp=sharing