พิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่        คณะครู ร่วมพิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWrdEhjMV92V09Jb1k?usp=sharing