พิธีรดน้ำดำหัว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข        ผู้บริหารและคณะครู ทำพิธีรดน้ำดำหัว นางมัณฑนา สังขกฤษณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/0B08PaFPQaBWramVEZlJWN25pLVE?usp=sharing