กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนโรงเรียนสันติสุข ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ. ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครู ดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต

ผู้บริหารและคณะครู ดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต


อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข และคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข และคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ

คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ


อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา

ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนคณะครู ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสันติสุข ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

พิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่

คณะครู ร่วมพิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข

ผู้บริหารและคณะครู ทำพิธีรดน้ำดำหัว นางมัณฑนา สังขกฤษณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข


อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครูกราบสระเกล้าดำหัว หลวงตาปสาโท

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสันติสุข กราบสระเกล้าดำหัว หลวงตาปสาโท


อ่านเพิ่มเติม